تماس با ما

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۲

شما میتوانید از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.

و یا با شماره های ما تماس بگیرید.

 
  • نشانی: یزد-خیابان شهید رجائی-جنب کوچه ۲۱ گروه تولیدی صنعتی پویا صنعت
  • پست الکترونیک:  info@pooyasanatco.com
  • اینستاگرام: pooyasanatco@
  • آپارات: http://www.aparat.com/pooyasanatco
  • تلفن دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: ۳۶۲۷۲۲۹۲-۰۳۵
  • تلفن واحد فروش: ۳۶۲۷۲۲۹۴-۰۳۵
  • همراه واحد فروش: ۰۹۱۲۹۷۴۳۵۳۳
  • فکس: ۳۶۲۷۲۲۹۳-۰۳۵
تماس با ما

تماس با ما

 

[map id=”eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjI3ZTQ2ZjEyNDI0ZjRmZDY5NTI4OWMxZjcwZDNlZmM0OGMxMzQxMjllNzE5MmQ1NTIwMjYzNzBjZGY3MGY0ZGFlZDc4MThmZTI4MGU1MzAyIn0.eyJhdWQiOiJteWF3ZXNvbWVhcHAiLCJqdGkiOiIyN2U0NmYxMjQyNGY0ZmQ2OTUyODljMWY3MGQzZWZjNDhjMTM0MTI5ZTcxOTJkNTUyMDI2MzcwY2RmNzBmNGRhZWQ3ODE4ZmUyODBlNTMwMiIsImlhdCI6MTU1NzU2ODE4OCwibmJmIjoxNTU3NTY4MTg4LCJleHAiOjE1NTc1NzE3ODgsInN1YiI6IiIsInNjb3BlcyI6WyJiYXNpYyIsImVtYWlsIl19.tCFCFOXH4We0bPUmT4EuDCNe2hJFU1Yy-yL5BjrgtmKRUlnYdjUIs6BwM9JF-ARQmFg6eRF1BwpGugOQT64KbQrUyybkkBqlSkUAJlw1-i_L6VLaWLysO_1x57BoNiWA2fYEx54inu2lD-SmIwmVMD4RKQPkoo1ai9vavubHNPIv9COhxJ3yBZDI-UQu6HOMvB-Sq3scUcGCHes_uVZXA_KH7sAbVh5PFpYN8I0H1YKGcHNfe0MZZUPlP5EA19D9YmnbbgpPu7g_7-8Zxy2YPnND_SNFcUcSTGDFVCD-u48DxepyFnQydDDs6hKVCLSBOHqeUTPki2xU3jp2NmHwuQ” width=”95%” height=”300px” lat=”31.897786″ lng=”54.353871″ zoom=”15″ min-zoom=”2″ max-zoom=”16″ zoom-controller=”true”]

[marker map=”eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjI3ZTQ2ZjEyNDI0ZjRmZDY5NTI4OWMxZjcwZDNlZmM0OGMxMzQxMjllNzE5MmQ1NTIwMjYzNzBjZGY3MGY0ZGFlZDc4MThmZTI4MGU1MzAyIn0.eyJhdWQiOiJteWF3ZXNvbWVhcHAiLCJqdGkiOiIyN2U0NmYxMjQyNGY0ZmQ2OTUyODljMWY3MGQzZWZjNDhjMTM0MTI5ZTcxOTJkNTUyMDI2MzcwY2RmNzBmNGRhZWQ3ODE4ZmUyODBlNTMwMiIsImlhdCI6MTU1NzU2ODE4OCwibmJmIjoxNTU3NTY4MTg4LCJleHAiOjE1NTc1NzE3ODgsInN1YiI6IiIsInNjb3BlcyI6WyJiYXNpYyIsImVtYWlsIl19.tCFCFOXH4We0bPUmT4EuDCNe2hJFU1Yy-yL5BjrgtmKRUlnYdjUIs6BwM9JF-ARQmFg6eRF1BwpGugOQT64KbQrUyybkkBqlSkUAJlw1-i_L6VLaWLysO_1x57BoNiWA2fYEx54inu2lD-SmIwmVMD4RKQPkoo1ai9vavubHNPIv9COhxJ3yBZDI-UQu6HOMvB-Sq3scUcGCHes_uVZXA_KH7sAbVh5PFpYN8I0H1YKGcHNfe0MZZUPlP5EA19D9YmnbbgpPu7g_7-8Zxy2YPnND_SNFcUcSTGDFVCD-u48DxepyFnQydDDs6hKVCLSBOHqeUTPki2xU3jp2NmHwuQ” lat=”31.897786″ lng=”54.353871″ pan=”false” title=”تجهيزات آشپزخانه صنعتی پویا صنعت” description=”تولید و توزیع تجهیزات آشپزخانه صنعتی و تجهیزات رستوران” open=”false” icon=”green”]

برخی از مشتریان

بیمارستان خاتم الانبیا
دانشگاه ایلام
آسفالت طوس
فولاد آلیاژی ایران
داروسازی کارن
معدن چادرملو
معین دام
دانشگاه علوم پزشکی یزد